Facebook soutěž o Dron DJI Spark s Cestaspolu

Pravidla soutěže na Facebooku a instagramu

1. Soutěž organizuje cestovatelský portál www.cestaspolu.cz. Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna ani nákupem žádného zboží či služeb.

2. Soutěž trvá od 7.5.2018 do 29.5.2018 23:59 hod. Soutěží se o Dron DJI Spark - Alpine White na Facebooku a Instagramu - Cestapolu. Výherce bude náhodně vybrán v pátek 1.6.2018.

3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku nebo Instagramu a musí mít alespoň na jedné ze dvou platforem vlastní profil.

4. Soutěž je založena na zveřejnění komentáře pod fotografií, kde uživatel musí uvést - S KÝM a KDE by dron na své společné cestě využil.

5. Výherce se vybere náhodným losováním ze všech komentářů uveřejněných do 29.5.2018 23:59

6. Vítěz dronu DJI Spark musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.

7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém nebo Instagramovém profilu a bude srozuměn s předáním výhry osobně nebo prostřednictvím České pošty po vzájemné domluvě a přáním výherce.

8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno předat, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, ihned poté, co bude výhra předána.

10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže portálu www.cestaspolu.cz souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.cestaspolu.cz, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti Firma na zážitky souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci.

12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookovém a Instagramovém profilu Cestaspolu.

13.Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

14. Prohlášujeme, že kompletně osvobuzujeme společnost Facebook od závazků každým účastníkem.

15. Prohlášujeme, že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

© 2019 by Cestaspolu

Bc. Lukáš Bláha

T: +420 721 100 466

E: cestaspoluinfo@gmail.com

  • Facebook - Cestaspolu
  • YouTube - Cestaspolu
  • Instagram - Cestaspolu